NON TEACHING STAFF

OFFICE STAFF

STAFF

Mr. Swapan Karmakar H.S. (Electrician cum Caretaker)

Avisek Dutta (M.Sc)

Mr. Sambhu Rajak (Peon)

Pintu Mahali (Class –VIII Pass)

Mr. Barun Mahali (Gate-Keeper)

Shib Shankar Sardar (Class –VIII Pass)

Mr. Raju Mahali (Sweeper)

Raju Kahar (B.Com)

Deb Misra – (Accountant) B.Com 

Sk. Jahangir Hossain (Madhyamik)

Srikanta Behara (Library Peon)

Amit Mitra (B.Com)

 

Bimal Samanta (Madhyamik)

 

Paramita Kuilya (B.Com)

 

Subir Saha (B.Sc , PGDSW)

 

Pallab Adhikary (M.A)

 

Minakshi Ghosh (B.Com , PGDM)

 

Malay Mandal (Madhyamik)

 

Tapan Bhattacharya (H.s.)

 

Sumitra Debi (Ad Hoc)